Horizontale wegsignalisaties

Parkingbelijning, binnen- en buitenbelijning over heel België

Horizontale & verticale wegsignalisaties

Horizontale wegsignalisaties hebben te maken met het aanbrengen van weg- en parkeermarkeringen doorgaans door middel van verf en op basis van een concreet plan. De verticale signalisaties bestaan overwegend uit verkeersborden, verkeerstekens en -lichten.  Wij beperken ons tot de horizontale wegsignalisaties voor bedrijven, organisaties, openbare diensten of besturen, eventueel privépersonen. Horizontale wegsignalisaties zijn onder meer: indeling in baanvakken, parkeervakken, bewegwijzering en aanduiding van rijrichtingen, waarschuwingen, aanbevelingen,  gereserveerde zones  of plaatsen voor voetgangers, fietsers, mindervaliden, gezinnen met kinderen, autodelen, auto oplaadpunten, bevoorrechte personen. Daarnaast hebben horizontale wegsignalisaties tot doel toegangen te faciliteren en regelingen te treffen voor stationeren, laden & lossen, betalend parkeren, nood- en pechsituaties.

Indoor:

Binnenbelijningen op exacte afmetingen voor magazijnen, stockage, ondergrondse parkeerplaatsen, indoor sportpleinen met inbegrip van zebrapaden, fietsstroken, pijlen of andere richtingsaanduidingen, arceringen, inkleuringen, pictogrammen, voorbehouden plaatsen aan mindervaliden, hulpdiensten, laadpalen, autodelen, directie of aan welbepaalde nummerplaten, gebods- & verbodstekens, nummering of personalisatie van de parkeerplaatsen, verduidelijkende opschriften zoals ingang, exit, stop, nummer van de verdieping, enz.

Outdoor:

Buitenbelijningen zoals wegmarkering, indelen van parkeerplaatsen openbaar en privé, zoals bedrijfsparkings, containerparken, sportterreinen, speelplaatsen, parkings van supermarkten, winkels en andere commerciële centra, ziekenhuizen, woon- & zorgcentra, gemeente- & marktpleinen, woonerven, stationsomgevingen, havens, luchthavens, straatparkings enz. Bijkomende indelingen, arceringen, richtingsaanduidingen, pictogrammen en opschriften in alle vormen en kleuren zijn allemaal mogelijk en krijgen een onberispelijke afwerking.

Parking Liner

Onze troeven zijn: kennis van zaken, zeer snelle en correcte offerte,
stipte en zorgvuldige uitvoering in functie van uw timing, mooi werk.